Samen in de naam van Jezus

Door: Arno van Rijs

Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan
Want de Geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze Heer’,
Samen zingen en getuigen
Samen leven tot Zijn eer.
Prijs de Heer’ de weg is open
Naar de Vader naar elkaar
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar
Vader met geheven handen
Breng ik u mijn dank en eer
Het is Uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer’.

Terug naar weblog

Laatst bewerkt op: 1 okt 2016