Overkomst uit andere gemeente

De Hervormde Gemeente De Levensbron  wil duidelijk inhoud geven aan de roeping van God om alle mensen tot Zijn volgelingen te maken. De Taakgroep Missionaire Gemeente is hiervoor actief vanuit De Levensbron.

Naast deze missionaire taak hebben we ons als gemeente ook ingesteld op het overkomen van mensen vanuit andere christelijke gemeenten. Als bij u/jou na het bijwonen van onze kerkdiensten de wens is gaan leven om vanuit een andere gemeente over te komen naar “De Levensbron”, dan verzoeken we u/je contact op te nemen met bij voorkeur de wijkouderling van de wijk waarin u woont of de scriba. U kunt deze gegevens opvragen bij de redactie onder Contact.